fiskene vi fanger

Fisk som vi fanger

Makrel
Sild
Hornfisk
Havørde
Hestmakrel
blæksprutter
Tun